خنـکا

ی لبخند تو

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

به یقین موسی در این ده روز آخر میقات

در این فرصت مجدد

در این طوف آخر

در این شبهای قدر

در این بی خوابی

در این بی خوراکی

بیشترین زجر را کشیده است!

: "آیا الواح را به من میدهند؟"


+

همانطور که در توضیحات وبلاگ آمده داستانها بیشتر یک خواب پریشان است.