خنـکا

ی لبخند تو

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

پرنده های مهاجر در جست و جوی تو 

حیران اند

رخی نشان بده!

چه کنم با خرس قطبی درونم؟

یا خواب است یا بهانه تو را میگیرد!